Prečo Technocoil

Techno Coil je prvá digitálna značka výmenníkov tepla v Európe, ktorej cieľom je ponúknuť individuálne technické riešenia šité na mieru. Primárnym cieľom značky je adekvátne pokryť neustále rastúci dopyt klientov a splniť všetky požiadavky daného projektu. Značka má vo svojom portfóliu výmenníky tepla ako lamelové bloky a ventilované jednotky, ktorých rozpätie začína na výkonoch 250W až do 1MW.
Zhľadiska výroby sa značka zameriava na výmenníky do vetracích jednotiek – ohrievače a chladiče, výparníky do chladiacich vitrín, kondenzátory a suché chladiče. Zároveň ponúka aj individuálne jednotky rôznych aplikácií ako sú výmenníky do tepelných čerpadiel, špeciálne výmenníky na paru a chladenie olejov, či hotové ventilované jednotky.

Inovácie

Byť otvorený zmenám, modernejším riešeniam, posúvanie schopnosti ľudstva vpred. Inovácia je pre nás dôležitým faktorom, ktorá nás neustále posúva vpred k nedosiahnuteľnej perfektnosti.

Technológia

Zvyšovaním technologickej vybavenosti dokážeme efektívne a produktívne riešiť všetky požiadavky, dostať sa tak do cieľového stavu a stať sa značkou budúcnosti.

Budúcnosť

Moderné technológie sa stali súčasťou nášho života. Vďaka neustálej inovácii a ich implementácií do výrobných procesov šetríme životné prostredie. V značke je sila, v sile je budúcnosť.

Technocoil Dominanty

Informovanosť

Rozsiahla znalosť = maximálna informovanosť Zákazníkom poskytujeme kompletné informácie.

Precíznosť

Pre úspešné dosiahnutie cieľu kladieme veľký dôraz na presnosť a bezchybnosť.

Kvalita

Túžba človeka zmeniť prostredie nás vedie k neustálemu zlepšeniu a nekompromisnej kvalite.

Rýchlosť

V snahe uspokojiť potreby zákazníka dbáme na rýchlosť reakcie.

Cena

Presadzujeme výrobu, dodanie produktu alebo poskytnutie služby za čo najlepšiu cenu.

Segmenty využiteľnosti produktov

Vetranie

Vytvára komfortnú teplotu v budovách ako sú kancelárie, nákupné centrá, alebo supermarkety.

Chladenie

Využitie si nájde v chladiacej a mraziacej komore a v skladoch. Chladiace pulty sa používajú napríklad v supermarketoch a priemyselné chladničky sú vhodné do kuchyne pre hotely, prípadne reštaurácie.

Vykurovanie

Slúžia ako vzduchové clony pri vstupe do nákupných centier a do budov.

Kategória produktov